Hangö svenska församling PDF Skriv ut E-postadress
Hangö kyrka från luften

HANGÖ SVENSKA FÖRSAMLING ERBJUDER NU JOBB ÅT

en församlingspastor, en kantor och en diakon
Se mera info längre ned på sidan

 

HANGÖ SVENSKA FÖRSAMLING ERBJUDER JOBB ÅT
en församlingspastor, en kantor och en diakon

Församlingen finns i Finlands sydligaste stad och består av drygt 3000 medlemmar. Församlingen vill vara en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek där alla är välkomna. Vi söker dig som är utåtriktad och positiv, som brinner för ditt arbetsområde och vill jobba i ett team för att utveckla vår församlingsgemenskap.

Vi söker en församlingspastor fr.o.m. 1.5.2018. Grundlön enligt kravgrupp 601.

Vi söker en kantor som särskilt vill jobba med kör- och musikverksamhet för barn och ungdomar och vår aktiva gospelkör South Point Gospel. Du bör vara intresserad av att delta i utvecklingen av våra gudstjänster genom att engagera och involvera andra i musikverksamheten. Till arbetsuppgifterna hör att vikariera inom samfälligheten i Hangö, så vi förutsätter att du klarar av grunduppgifterna också på finska.
Tjänsten är ledig fr.o.m. 1.6.2018 och förutsätter annan av biskopsmötet godkänd examen (C-kantor). Prövotid 6 månader. Grundlön enligt kravgrupp 502 med möjlighet till individuell lönedel max 200 euro.

Vi söker en diakon fr.o.m. 1.6.2018. Vi har förutom det vanliga diakonarbetet även ett aktivt engagemang i vänförsamlingskontakter. Tjänsten förutsätter diakonutbildning. Prövotid 6 månader. Grundlön enligt kravgrupp 502.

Är du intresserad, tag kontakt med kyrkoherde Niina Mura tel: 040-6700787, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .
Ansökningarna till kantors- och diakonitjänsten riktas till Församlingsrådet i Hangö svenska församling, Parkgatan 7, 10900 Hangö.
Ansökningstiden för tjänsterna är 2-23.2.2018 och ansökan bör vara inlämnad senast kl. 12 fredagen den 23.2.2018.
De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterlagens 6§ avsett straffregisterutdrag och godtagbart läkarintyg.
Ansökan till församlingspastortjänsten går via Domkapitlet i Borgå

 

 

 

 

Den svenska och den finska församlingen i Hangö är de sydligaste i den lutherska kyrkan i Finland. Församlingen är grundad 1874, samma år som staden Hangö. 1962 delades församlingen i en svensk och en finsk församling som idag fungerar som två ”grannförsamlingar” inom samma kyrkliga samfällighet.

Fastigheterna och den personal som sköter dem, samt ekonomiförvaltningen och begravningsväsendet är gemensamma (en närmare presentation av fastigheterna finns under Hangö kyrkliga samfällighet). Verksamheten sköts däremot huvudsakligen skilt för vardera språkgruppen. Trons språk och det egna språket tillhör samma viktiga del av livet.

Församlingen i Hangö lever i en tillvaro där det finns en myckenhet av rymd och vidd. Hav och himmel möts både i naturen och församlingens liv. Vi vill vara en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek för oss som bor här och alla er som gästar oss.


OBS. PASTORSKANSLIET OCH DIAKONIBYRÅN HAR FLYTTAT TILL PARKGATAN 7
(församlingshemmets övre våning)
Pastorskansliet är öppet vardagar 9-12 (telefontid också 13-15.30).Tel: 040-6456588
Diakonibyråns tel: 040-5324797.

 

alt

 
 

Flera händelser finns i händelsekalendern!